Cyrilometodská misia preložila pre potreby Veľkej Moravy náboženské a právne knihy. Ako preložili grécke a latinské texty do staroslovienčiny?
Zdroj, literatúraLiteratúra, zdroje:

M. Altbauer: SINAJSKI PSALTIR, GLAGOLSKI RAKOPIS OD XI. VEK OD MANASTIROT SV. KATERINA NA SINAJ.
 MAKEDONSKA  AKADEMIJA NA NAUKITE I UMETNOSTITE, SKOPJE 1971

R. M. Ceitlin, R. Večerka, E. Bláhová: STAROSLAVJANSKIJ SLOVAR PO RUKOPISJAM X.- XI. VEKOV.
AKADEMIA NAUK ČEŠSKOJ RESPUBLIKI, ROSSIJSKAJA AKADEMIA NAUK, MOSKVA 1994

V. Ivanova- Marodinova, A. Džurova: ASEMANIEVOTO EVANGELIE. STAROBALGARSKI GLAGOLIČESKI PAMETNIK OT  X VEK. HUDOŽESTVENO- ISTORIČESKO PROUČAVANE.
NAUKA I IZKUSTVO, SOFIA 1981

I. V. Jagić: QUATTOUR EVANGELIORUM VERSIONIS PALAEOSLOVENICAE CODEX MARIANUS.
TIPOGRAFIJA IMPERATORSKOJ AKADEMII NAUK, SANKTPETERBURG 1883

R. Nahtigal: EUCHOLOGIUM SINAITICUM, STAROCERKVENOSLOVANSKI GLAGOLSKI SPOMENIK.
AKADEMIA ZNANOSTI IN UMETNOSTI V LJUBLJANI, 1941

V. V. Nimčuk: KIJIVSKI GLAGOLIČNI LISTKI, NAJDAVNIŠA PAMJATKA SLOVJANSKOJ PISEMNOSTI.
AKADEMIJA NAUK UKRAINSKOJ RSR, KIJIV 1983

NOVÁ ZMLUVA S ILUSTRÁCIAMI, PREKLAD Z GRÉCKEHO JAZYKA.
SLOVENSKÁ BIBLICKÁ SPOLOČNOSŤ BANSKÁ BYSTRICA, UNITED BIBLE SOCIETIES STUTTGART,1992

Josef Vajs, Josef Kurz: EVANGELIARIUM ASSEMANI: CODEX VATICANUS 3. SLAVICUS GLAGOLITICUS: KODEX VATIKÁNSKY 3. SLOVANSKÝ.
ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD, PRAHA 1929


www stránky:


ZOGRAFSKOE EVANGELIE, VIRTUALNAJA VYSTAVKA, [online], ROSSIJSKAJA NACIONALNAJA BIBLIOTEKA, SANKT- PETERBURG, aktualizované: 2016, [cit: 2019]BIBLIOTEKA FRONTISTESA, PAMJATNIKI DREVNESLAVJANSKOJ PISMENNOSTI, [online], aktualizované: 2018, [cit: 2019]
https://ksana-k.ru/Kde si možno porovnať dnešné slovenské preklady biblií s gréckym rukopisom zo 4. storočia:
CODEX SINAITICUS, [online], 2009, international project of UK, Germany, Russia, Egypt, USA. [cit. 2019]